Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 39 guests online
Strona domowa
4-5 listopada 2010 - III Oglnopolska Konferencja Szkoleniowa Problem ha?asu w mie?cie Od map akustycznych do programw ochrony przed ha?asem
Logo AbrysIII Oglnopolska Konferencja Szkoleniowa Problem ha?asu w mie?cie Od map akustycznych do programw ochrony przed ha?asem organizowana jest przez Abrys sp. z o.o. przy wsp?pracy z Urz?dem Miasta Szczecin. Spotkanie odb?dzie si? w dniach 4-5 listopada 2010 r., w Szczecinie.

Konferencja b?dzie niepowtarzaln? okazj? do dyskusji na temat procesu tworzenia i wykorzystywania map akustycznych, roli i zakresu programw, konsultacji spo?ecznych czy problematyki zwi?zanej z tzw. obszarami cichymi. Tematyka spotkania obejmuje rwnie? zagadnienia legislacyjne, orzecznictwo oraz monitoring ha?asu.
Czytaj dalej...
 
Jak to jest, ?e decybel decybelowi nierwny? cz.3
Po krtkim wprowadzeniu w podstawy fizyczne d?wi?ku pora na krok dalej - tym razem wyja?niam czym jest poziom ci?nienia akustycznego, poziom nat??enia d?wi?ku i poziom mocy akustycznej. Znajdziecie tu te? kilka wskazwek odno?nie poprawnego u?ywania tych parametrw.
Czytaj dalej...
 
Jak to jest, ?e decybel decybelowi nierwny? cz.2

Kontynuuj?c temat opisu fali akustycznej przechodz? do analizy cz?stotliwo?ci i widma sygna?w.

Skoro r?ne fale o r?nych amplitudach, cz?stotliwo?ciach i fazach mog? si? nak?ada? tworz?c fale z?o?one, to jednym z podstawowych zagadnie? w akustyce jest mo?liwo?? analizy sk?adowych takich fal. Okazuje si?, ?e jest to mo?liwe...

Czytaj dalej...
 
XI Krajowy Zjazd Delegatw Ligi Walki z Ha?asem
Uwaga!
Prezes Zarz?du G?wnego Ligi Walki z Ha?asem Miko?aj Kirpluk zaprasza na XI Krajowy Zjazd Delegatw Ligi Walki z Ha?asem.
Odb?dzie si? on dnia 9 pa?dziernika 2010 r.
Pocz?tek spotkania planowany jest na godz. 11:00 (w pierwszym terminie), o 11:30 (drugi termin).
Miejsce zosta?o wst?pnie ustalone pod adresem ul.Bernardy?ska 1A lok.74 w Warszawie.

W przypadku jakichkolwiek zmian informacje znajdziecie na naszej stronie lub na stronie LWzH.
Zapraszamy.
 
Jak to jest, ?e decybel decybelowi nierwny?

Opis zjawisk i parametrw w akustyce wymaga stosowania ca?ej gamy r?nych wielko?ci fizycznych. Wynika to z uwzgl?dniania nie tylko czysto ilo?ciowego opisu zjawisk w czasie i przestrzeni, ale tak?e potrzeby ich lokalizacji w funkcji cz?stotliwo?ci, a dalej od samego sposobu odbioru d?wi?ku przez ludzkie ucho.

Ocena zjawisk akustycznych w kontek?cie ochrony cz?owieka wymaga zatem dodatkowego odniesienia w?a?ciwych wielko?ci do czasu ich obserwacji i uci??liwo?ci dla organizmu.

P?ynne, prawid?owe pos?ugiwanie si? wielko?ciami akustycznymi wymaga poznania ich genezy i znaczenia, a nierzadko nastr?cza wielu trudno?ci. W tym cyklu artyku?w stara?em si? przybli?y? podstawowe wielko?ci akustyczne zwi?zane z oddzia?ywaniem ha?asu na cz?owieka. Szczegln? uwag? zwrci?em na te przydatne w budownictwie czy ochronie ?rodowiska, chocia? podejrzewam, ?e ka?dy znajdzie co? dla siebie.

Czytaj dalej...
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 8
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack