Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 39 guests online
Strona domowa
18-22.10.2010 r. - VI Porwnania Mi?dzylaboratoryjne z Akustyki - zamek w Nidzicy

W dniach 18-22 pa?dziernika 2010r. odb?da si? kolejne ju?, tym razem VI Porwnania Mi?dzylaboratoryjne z Akustyki organizowane przez firm? NTL-M.Kirpluk.Tym razem odb?d? si? na Zamku w Nidzicy w Hotelu "Gregorovius".

Program warsztatw obejmuje wyk?ady szkoleniowe i badania porwnawcze (pomiary w sytuacjach symulowanych) dla laboratoriw pomiarowych.
Tym razem wyj?tkowo zakres bada? porwnawczych rozszerzono o dwa dodatkowe rodzaje pomiarw !!
Więcej…
 
9-10.09.2010 - Wibroszyn 2010 - Krakw
Po raz kolejny organizowana jest w Krakowie konferencja Wibroszyn 2010 - "Wp?yw ha?asu i drga? wywo?anych eksploatacj? transportu szynowego na budynki i ludzi w budynkach. Diagnostyka i zapobieganie."

Konferencj? organizuje Instytut Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej, a obrady odb?da si? w kampusie PK przy ul. Warszawskiej 24. Rejestracja uczestnikw w budynku Wydzia?u In?ynierii L?dowej, sala 311 od godz. 10.00. Pocz?tek obrad o godz.11.00, koniec ok. godz. 15.00.

Poruszana tematyka obejmie takie zagadnienia, jak:
- prawne i techniczne aspekty ochrony ?rodowiska przed ha?asem i drganiami,
- metody pomiaru i diagnostyki ha?asu i drga?,
- czynniki wp?ywaj?ce na poziom ha?asu i drga?,
- sposoby ochrony budynkw i ludzi przed ha?asem i drganiami.
Odb?d? si? tak?e prezentacje firm oferuj?cych nowoczesne rozwi?zania techniczne w zakresie ha?asu i drga?.

Zaproszenie w formacie pdf znajdziecie pod adresem: http://www.imb.wil.pk.edu.pl/wibroszyn2010k1.pdf
 
20-24.09.2010 - LVII Otwarte Seminarium z Akustyki.
W dniach 20-24 wrze?nia 2010 w Gliwicach odb?dzie si? LVII Otwarte Seminarium z Akustyki.

Na OSA przedstawiane s? prace teoretyczne, eksperymentalne, pomiarowe, techniczne, aplikacyjne, normatywne, itp.
Dopuszczalne jest referowanie prac b?d?cych w trakcie realizacji, nie w pe?ni zako?czonych.

Seminarium stanowi forum dla wszystkich dziedzin akustyki.
Wi?cej...
 
Instrukcja ITB nr 449/2010 - W?a?ciwo?ci d?wi?koch?onne wyrobw do adaptacji akustycznej pomieszcze? i ochrony przeciwha?asowej
Pojawi?o si? nowe wydawnictwo w ofercie Instytutu Techniki Budowlanej. Instrukcja o numerze 449/2010 - W?a?ciwo?ci d?wi?koch?onne wyrobw do adaptacji akustycznej pomieszcze? i ochrony przeciwha?asowej.
W Instrukcji znajdziecie u?ywan? terminologi? i metody pomiaru w?a?ciwo?ci d?wi?koch?onnych wyrobw budowlanych. Opisano tak?e metod? wyznaczania uproszczonych parametrw oceny w?a?ciwo?ci wyrobw i jej praktyczne zastosowanie.
Czytaj dalej...
 
Relacja z Warsztatw Akustyki Przestrzennej - STOP NOISE w Warszawie.
Logo Stop Noise13 stycznia w Studio Polskiego Radia odby?a si? konferencja z cyklu Stop Noise warsztaty akustyki przestrzennej. Unikalne, dopasowane do tematyki miejsce oraz optymalnie dobrana tre?? przyci?gn??y ponad setk? uczestnikw.

Poruszali?my si? w kr?gu zagadnie? dotycz?cych akustyki na zewn?trz i wewn?trz. Wraz z uznanymi ekspertami w zakresie projektowania akustycznego przeszli?my przez wszystkie najwa?niejsze kwestie zwi?zane z akustyk? w projekcie.

W fizyczne podstawy akustyki wprowadzi? dr in?. J. Motylewski prezentuj?c bazowe poj?cia, definicje oraz parametry sygna?w akustycznych zwi?zanych z akustyk? ?rodowiskow?, budowlan? i architektoniczno-urbanistyczn?. Nast?pnie p?ynnie przeszed? do kwestii zwi?zanych z rol? akustyki w ochronie ?rodowiska g?wnych zagadnie? generacji, propagacji oraz ograniczenia ha?asu w otaczaj?cej nas przestrzeni.
Wi?cej...
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnie >>

Strona 6 z 8
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack