Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 44 guests online
Strona domowa
Propozycja ITB nowej formu?y przepisw techniczno-budowlanych dla budynkw.

Konstrukcja budynkuNa stronie Instytutu Techniki Budowlanej zosta?a zaprezentowana Propozycja nowej formu?y przepisw techniczno-budowlanych dla budynkw. Opracowanie wykonane zosta?o na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i przekazane w grudniu 2008 r. do Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki.

Przepisy te mia?yby w przysz?o?ci zast?pi? obecne Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie.

Ca?o?? tekstu Propozycji zamieszczona jest pod adresem: http://www.itb.pl/propozycja

Na prezentowanej stronie zamieszczono tak?e ankiet? zawieraj?c? kilka pyta?. Odpowiedzi na nie pozwol? zorientowa? si? co do trafno?ci niektrych propozycji przyj?tych w nowej formule.

ITB skierowa? pismo do Dyrektora Krajowego Biura Polskiej Izby In?ynierw Budownictwa z pro?b? o zapoznanie si? ?rodowiska z tre?ci? opracowania i nadsy?anie uwagi opinii na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zach?cam do zapoznania si? z tre?ci? opracowania i oczywi?cie zg?oszenie swoich spostrze?e? oraz wys?anie ankiety zwrotnej.

Wkrtce postaram si? zamie?ci? szersze informacje na ten temat.

 
Bardzo ciekawy artyku? o ha?asie i jego nast?pstwach - "Rzeczpospolita"

Strumyk

W Rzeczypospolitej ukaza? si? ciekawy wywiad z muzykoterapeut?, wyk?adowc? na Uniwersytecie ?dzkim, cz?onkiem Ligi Walki z Ha?asem - dr Maciejem Kiery?em.

Artyku? w interesuj?cy sposb przedstawia problematyk? otaczaj?cych nas d?wi?kw i ha?asu. Mo?na si? dowiedzie? w jakich sytuacjach jeste?my atakowani nadmiernym ha?asem i jakie to powoduje nast?pstwa. Przytacza rwie? przyk?ady kiedy ha?as staje si? elementem manipulacji, a nawet jest wr?cz po??dany.

Polecam lektur? wszystkim zainteresowanym. TU znajduje si? artyku?.

 
Nowa metodyka referencyjna wykonywania pomiarw ha?asu w ?rodowisku.
Od 1 stycznia 2009r. zacz??o obowi?zywa? rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymaga? w zakresie prowadzenia pomiarw wielko?ci emisji oraz pomiarw ilo?ci pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, Poz. 1291).

Rozporz?dzenie okre?la przypadki, w ktrych wymagane s? okresowe pomiary ha?asu w ?rodowisku emitowanego z instalacji lub urz?dzenia oraz cz?stotliwo?ci prowadzenia pomiarw wraz ze sposobami ich ewidencjonowania.

Zawiera ono rwnie? nowe metodyki referencyjne zawieraj?ce istotne zmiany w sposobie wykonywania pomiarw ha?asu w ?rodowisku - przedstawiono je w dalszej cz??ci tekstu.

Czytaj dalej...
 
Polityka Ekologiczna Pa?stwa w latach 2009 - 2012

PrzyrodaNa stronie Ministerstwa ?rodowiska ukaza? si? dokument "Polityka ekologiczna Pa?stwa w latach 2009-2012 z perspektyw? do roku 2016".

Opracowanie to jest drugim z rz?du tego rodzaju dokumentem strategicznym wymaganymi Ustaw? z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony ?rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z p?n. zmianami).

W dokumencie zachowano struktur? dokumentu podobn? do Polityki ekologicznej Pa?stwa na lata 2003-2006, inaczej akcentuj?c potrzeb? dzia?a? uznanych jako priorytetowe.

 

Czytaj dalej...
 
Istotna zmiana w przepisach ochrony ?rodowiska.
15 pa?dziernika 2008 r. zaczyna obowi?zywa? Ustawa o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko (Dz. U. Nr 199, Poz. 1227, wydana dnia 07.11.2008r.).
Czytaj dalej...
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnie >>

Strona 8 z 8
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack