Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 24 guests online
Strona domowa Sprz?t Tango - ca?kuj?cy miernik poziomu d?wi?ku firmy Sinus.
Tango - ca?kuj?cy miernik poziomu d?wi?ku firmy Sinus.
Sobota, 30 Styczeń 2010 20:40

Tango

Tango jest kompaktowym miernikiem poziomu d?wi?ku 1 klasy przeznaczonym do zastosowa? na stanowiskach pracy i w ?rodowisku zewn?trznym.

Wst?pnie polaryzowany mikrofon kalibrowany automatycznie ze standardowym kalibratorem akustycznym. Zakres pomiarowy 110 dB ustawiany automatycznie.

Warto?? zmierzona jest wy?wietlana na pod?wietlanym panelu i jest czytelna z wi?kszych odleg?o?ci w ?wietle s?onecznym i w ciemno?ci. Czytelnie zaaran?owana klawiatura posiada wyczuwalny moment wci?ni?cia klawiszy.

Tango umo?liwia rwnoczesny pomiar wed?ug krzywych A i C oraz wed?ug sta?ych czasowych Fast (124 ms) i Slow (1 s). Dodatkowo oprcz warto?ci chwilowych (LAF i LAS) oraz poziomw maksymalnych (LAFmax, LASmax i LACpeak), mo?e mierzy? warto?ci (LAeq, LAtm5, LAtm5-LAeq) ca?kowane przez zadany okres. Mog? by? rwnie? mierzone czasy przekroczenia dowolnie zadanych poziomw LCpeak.


Tango zu?ywa bardzo ma?o energii - dwie baterie (litowe, 1,2 1,5 V, AA) gwarantuj? prac? przez 120 godzin i czas sk?adowania danych 10 lat. O tym, ktre warto?ci b?d? mierzone, a ktre zapisywane w pami?ci decyduj? indywidualne dla ka?dego z parametrw ustawienia.

Za pomoc? interfejsu USB i oprogramowania Tango-Utilities zmierzone parametry mog? by? odczytane z pami?ci miernika i przekonwertowane na standardowy format. Oprogramowanie daje te? mo?liwo?? stworzenia profilu ustawie? u?ytkownika (warto?ci mierzone, zapisywane, cykle zapisu), ktre mog? by? przes?ane do urz?dzenia.

Tango spe?nia wszystkie wymagania klasy 1 dla miernikw u?ywanych w pomiarach:
- Ha?asu drogowego i przemys?owego
- Pomiarw ha?asu na stanowiskach pracy
- Monitoringu s?siedzkiego i rekreacyjnego

Dok?adno?? miernika mo?e by? znacznie zwi?kszona przez kalibrowanie przed ka?dym pomiarem. Zapis kalibracji pozostaje nietkni?ty po wy??czeniu zasilania.

Tango jest interesuj?cym przyrz?dem dla wszystkich wymagaj?cych do pomiarw miernika klasy 1 (IEC 61672), ale nie potrzebuj? analizy cz?stotliwo?ci, statystyki poziomw i nagrywania audio.

Miernik Tango mo?e by? obs?ugiwany przez interfejs USB. W tym przypadku komputer PC zasila miernik. Zestaw zawiera adapter zasilaj?cy do USB oraz oprogramowanie Tango Utilities, ktre umo?liwia konfiguracj? i obs?ug? miernika w komputerze przez USB, wraz z przesy?em danych mi?dzy tymi urz?dzeniami. Oprogramowanie umo?liwia te? ?atw? integracj? Tango z systemem pomiarowym opartym na PC.

Wi?cej informacji znajdziecie na stronie producenta Sinus Messysteme oraz na polskiej stronie dystrybutora.

Komentarze (0)
Napisz komentarz
Your Contact Details:
Komentarz:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack