Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 31 guests online
Strona domowa Kalendarium wydarze? II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Problem ha?asu w mie?cie. Ha?as drogowy" - 5-6.11.2009 r.
ABRYS_logo
Portal akustyczny.pl ma zaszczyt obj?? patronatem medialnym II Ogólnopolsk? Konferencj? Szkoleniow? „Problem ha?asu w mie?cie. Ha?as drogowy.”
Konferencja odb?dzie si? w dniach 5-6 listopada 2009r. w Bydgoszczy pod patronatem honorowym:
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy - Konstantego Dombrowicza,
- prof. dr hab. in?. Zbigniewa Engela, dr h. c. multi.
- Polskiego Towarzystwa Akustycznego
- Instytutu Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Opiekunem naukowym Konferencji jest prof. dr hab. Rufin Makarewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Pozna?.

Organizatorem Konferencji jest firma ABRYS Sp. z o.o.

Poni?ej prezentujemy pe?ny program Konferencji.PROGRAM KONFERENCJI*

5 listopada 2009 r. (czwartek)

10:00 – 10:15

Otwarcie konferencji

Sesja I

Planowanie przestrzenne w zarz?dzaniu ha?asem

Prowadz?cy: Beata Kempa

10:15 – 10:45

Zarz?dzanie ha?asem w mie?cie

Beata Kempa

Urz?d Miasta Bydgoszczy

dr Andrzej Kozakiewicz

BMT ARGOSS Sp. z o.o.
Gda?sk

10:45 – 11:15

Analiza porealizacyjna, obszar ograniczonego u?ytkowania, spójno?? narz?dzi zarz?dzania ha?asem

dr Zbigniew Go??biewski

Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska
Pozna?

11:15 – 11:30

Pytania i dyskusja

11:30 – 12:00

Przerwa na kaw?

12:00 – 12:20

Akustyczne standardy jako?ci w miastach starej EU
– praktyka

Henk Wolfert

Eurocities

12:20 – 12:40

Ha?as a planowanie przestrzenne w miastach polskich
w praktyce

Barbara Pujdak,

Bogdan Grechuta

Biuro Rozwoju Gda?ska

12:40 – 13:00

Decyzje ?rodowiskowe dla ulic w centrum miasta
– rozwi?zania praktyczne

Ma?gorzata Maro?

Urz?d Miasta Wroc?awia

13:00 – 13:15

Pytania i dyskusja

Sesja II

Ekrany akustyczne

Prowadz?cy: dr in?. Tadeusz Wszo?ek

13:15 – 13:25

Parametry akustyczne, koszty budowy i monta?u
oraz utrzymania ekranów betonowych

Przemys?aw Czaja

P.B. TECHBUD S.J.

Kraków

13:25 – 13:35

Parametry akustyczne, koszty budowy i monta?u
oraz utrzymania ekranów prze?roczystych

Maciej Zakrzewski
ALFA BOND KOHLHAUER Sp. z o.o.

O?arów Mazowiecki

13:35 – 14:05

Akustyczne skutki b??dów projektowych i monta?owych ekranów akustycznych

dr in?. Tadeusz Wszo?ek Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków

14:05 – 14:20

Pytania i dyskusja

14:20 – 15:20

Lunch

Sesja III

Ciche nawierzchnie

Prowadz?cy: prof. dr hab. in?. Jerzy Ejsmont

15:20 – 15:30

Parametry akustyczne, koszty uk?adania oraz utrzymania tzw. cienkich dywaników

Aldona Mizgalska

COLAS Polska Sp. z o.o.

15:30 – 15:40

Parametry akustyczne, koszty uk?adania oraz utrzymania nawierzchni drena?owych

Aleksander Zborowski

SKANSKA S.A.

15:40 – 15:50

Nawierzchnie poroelastyczne

dr in?. Piotr Mioduszewski

Politechnika Gda?ska

15:50 – 16:20

Nowe rodzaje cichych nawierzchni i warunki konieczne
ich skuteczno?ci

prof. dr hab. in?. Jerzy Ejsmont

Politechnika Gda?ska

16:20 – 16:40

Pytania i dyskusja, podsumowanie dnia

20:00

Spektakl pt. „Bydgoskie postacie” w wykonaniu artystów Teatru Pantomimy „DAR”

Uroczysta kolacja

6 listopada 2009 r. (pi?tek)

Sesja IV

Ha?as komunikacji miejskiej

Prowadz?cy: dr Roman Go??biewski, dr Piotr Kokowski

09:30 – 09:40

Ha?as zewn?trzny tramwajów

Andrzej Karwasz

PESA Bydgoszcz S.A.

Bydgoszcz

09:40 – 09:50

Ha?as zewn?trzny nowoczesnych autobusów miejskich

Krzysztof Gawro?ski
MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
Nadarzyn

09:50 – 10:20

Ha?as transportu publicznego w miastach

dr Roman Go??biewski

dr Piotr Kokowski

Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Pozna?

10:20 – 10:35

Pytania i dyskusja

10:35 – 11:05

Przerwa na kaw?

Sesja V

Programy ochrony ?rodowiska przed ha?asem

Prowadz?cy: prof. dr hab. Rufin Makarewicz

11:05 – 11:25

Finansowanie zada? na rzecz redukcji ha?asu
– ?rodki krajowe

dr Przemys?aw Gonera

Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej

Pozna?

11:25 – 11:45

Wsparcie unijne a walka z ha?asem

Izabela Szczesik-Zobek

Urz?d Miasta Bydgoszczy

11:45 – 12:05

Wykorzystanie monitoringu w programie ochrony ?rodowiska przed ha?asem

Jan Grabowski

Urz?d Miejski w Gda?sku

12:05 – 12:25

Program ochrony ?rodowiska przed ha?asem
dla Rotterdamu

Jan Meijdam

Eurocities

12:25 – 12:45

Redukcja ha?asu poprzez zmniejszanie pr?dko?ci ruchu

prof. dr hab. Rufin Makarewicz

Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Pozna?

12:45 – 13:00

Pytania i dyskusja

13:00 – 14:00

Trudno?ci w sporz?dzaniu programów redukcji ha?asu drogowego w mie?cie
– panel dyskusyjny z udzia?em autorów programów ochrony ?rodowiska
przed ha?asem najwi?kszych miast w Polsce

14:00 – 14:20

Panel podsumowuj?cy konferencj?, zako?czenie obrad

Prowadz?cy: prof. dr hab. Rufin Makarewicz, Grzegorz Boro?

14:20 – 15:20

Lunch

*Organizatorzy zastrzegaj? sobie mo?liwo?? zmian w programie

TU znajduje si? zaproszenie i formularz zg?oszeniowy do pobrania (format pdf, 765 kB).

Dodatkowe informacje:
Paulina Olborska
tel: 061 655 81 26
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zapraszamy serdecznie.

Komentarze (0)
Napisz komentarz
Your Contact Details:
Komentarz:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack