Jak te warsztaty wygl?daj?? By? kto? na tych pierwszych?
Wybiera si? kto? na 2?