Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 47 guests online
Strona domowa
27 kwietnia 2011 - 16 Mi?dzynarodowy Dzie? Walki z Ha?asem
Logo - Mi?dzynarodowy Dzie? Walki z Ha?asemJak zwykle w kwietniu ameryka?skie Centrum S?uchu i Komunikacji (Center for Hearing and Communication), wspierane przez organizacje spo?eczne i zawodowe oraz osoby prywatne na ca?ym ?wiecie, organizuje Mi?dzynarodowy Dzie? Walki z Ha?asem. Wydarzenie to ma na celu rozpowszechnianie wiedzy i ?wiadomo?ci spo?ecze?stwa na temat zagro?e? zwi?zanych z d?ugotrwa?ym nara?eniem na ha?as.  

Tegoroczn?, 16 edycj? Mi?dzynarodowego Dnia Walki z Ha?asem zaplanowano na 27 kwietnia. W tym dniu odbywaj? si? darmowe badania s?uchu, akcje informacyjne propaguj?ce ochron? s?uchu i zmniejszenie nara?enia na ha?as na co dzie?.

Przes?anie tego dnia jest jasne - Stop ha?asowi!  

Ogromny wp?yw, jaki ma ha?as na nasze ?ycie, zdrowie i jako?? ?ycia nie mo?e by? wi?cej tolerowany. Setki bada? naukowych od lat ostrzegaj? o ryzyku, jakie niesie ze sob? d?ugotrwa?e nara?enie na ha?as. Ha?as, zupe?nie jak inne stresory, wi??e si? z negatywnymi psychicznymi i psychologicznymi zmianami u osb nara?onych.  Problemy zdrowotne dotycz? nie tylko doros?ych, wr?cz przeciwnie.

Ryzyko urazw s?uchu w?rd dzieci jest du?o wi?ksze. Od najm?odszych lat s? atakowane przez ha?as w swoich domach, szko?ach i na podwrkach. ?niwo zbiera popularno?? w?rd m?odzie?y przeno?nych odtwarzaczy i moda na g?o?ne s?uchanie muzyki.
Czytaj dalej...
 
Komunikat nr 2 - XVIII Konferencja In?ynierii Akustycznej i Biomedycznej
Pojawi? si? 2 komunikat dotycz?cy XVIII Konferencji In?ynierii Akustycznej i Biomedycznej - do ?ci?gni?cia.
Konferencja odb?dzie si? w Zakopanem (DW Hyrny, ul. Pi?sudskiego 20, 34-500 Zakopane) w dniach 28 marca do 01 kwietnia 2011 r.
Tematyka Konferencji obejmuje:
  • In?ynieri? Akustyczn? (promieniowanie ?rde?, projektowanie nag?o?nie?, przep?ywy energii akustyczne w strukturach, struktury inteligentne, prognozowanie pl akustycznych, emisja akustyczna, wibroakustyka);
  • In?ynieri? Biomedyczn? (infrad?wi?ki i fale niskiej cz?stotliwo?ci, fale elektromagnetyczne, metody ochrony, wp?yw na ludzi, biomechanika, biosygna?y, metody falowe w diagnostyce i terapii).
Wi?cej informacji mo?na znale?? na stronie http://akustyczny.pl/wydarzenia/123-kiab2011 i witrynie internetowej konferencji:http://www.iab2011.agh.edu.pl

 
Identyfikacja ha?asowo-wibracyjnych zagro?e? ?rodowiska - Studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej
Logo Politechnika Warszawska

Studia podyplomowe pt: "Identyfikacja ha?asowo-wibracyjnych zagro?e? ?rodowiska" prowadzone b?d? w zakresie ochrony ?rodowiska przed zagro?eniami wibroakustycznymi pochodz?cymi od powierzchniowych i powietrznych ?rodkw transportu. Celem studiw jest dostarczenie s?uchaczom podstawowej wiedzy o zjawisku powstawania drga? i ha?asu, zapoznanie z metodami pomiarw i ocen zagro?e? wibroakustycznych oraz mo?liwo?ciami redukcji ich oddzia?ywania. S?uchacze zapoznani zostan? z obowi?zuj?cymi w Polce i Unii Europejskiej normami oraz przepisami prawnymi.

Studia przeznaczone s? dla in?ynierw projektantw, pracownikw laboratoriw ?rodowiskowych, urz?dnikw.

Czytaj dalej ...
 
28.03 - 01.04.2011 - XVIII Konferencja In?ynierii Akustycznej i Biomedycznej - Zakopane
Szanowni Pa?stwo!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego ponownie zapraszamy Pa?stwa do wzi?cia udzia?u w XVIII Konferencji In?ynierii Akustycznej i Biomedycznej,
ktra odb?dzie si? w Zakopanem (DW Hyrny, ul. Pi?sudskiego 20, 34-500 Zakopane) w dniach 28 marca do 01 kwietnia 2011 r.
Wi?cej informacji mo?na znale?? na naszej witrynie internetowej:http://www.iab2011.agh.edu.pl
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tej witryny, a w razie potrzeby do kontaktw z organizatorami konferencji.
W za??czniku przesy?amy komunikat nr 1.

Z powa?aniem Komitet Organizacyjny.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tematyka Konferencji obejmuje:
  • In?ynieri? Akustyczn? (promieniowanie ?rde?, projektowanie nag?o?nie?, przep?ywy energii akustyczne w strukturach, struktury inteligentne, prognozowanie pl akustycznych, emisja akustyczna, wibroakustyka),
  • In?ynieri? Biomedyczn? (infrad?wi?ki i fale niskiej cz?stotliwo?ci, fale elektromagnetyczne, metody ochrony, wp?yw na ludzi, biomechanika, biosygna?y, metody falowe w diagnostyce i terapii).
Honorowy Patronat nad konferencj? obejmuje:
JM Rektor AGH Prof. dr hab. in?. Antoni Tajdu?
Przewodnicz?cy KA PAN:
Prof. dr hab. in?. Zbigniew Engel dr h.c.

Czytaj dalej...
 
Relacja z Oglnopolskiej Konferencji Szkoleniowej "Problem ha?asu w mie?cie" - 4 i 5 listopad 2010 r.
Od kilku lat g?o?no mwi si? o problemach ha?asu w aglomeracjach miejskich. Mimo, ?e przeciwdzia?anie ha?asowi jest jednym z priorytetw prawa unijnego i polskiego nie znajdujemy ?atwych i tanich sposobw jego redukcji. Beata Kempa, Urz?d Miasta Bydgoszczy.

Logo AbrysNie ustaj?c w poszukiwaniach nowych rozwi?za?, po raz kolejny firma ABRYS zorganizowa?a Oglnopolsk? Konferencj? Szkoleniow? Problem ha?asu w mie?cie.

Spotkanie wsp?organizowane z Urz?dem Miasta Szczecin odby?o si? w dniach 4-5 listopada 2010 r., w Szczecinie.
W tym roku zmieniona zosta?a formu?a konferencji, utworzona zosta?a rada programowa, w sk?ad ktrej weszli: Pani Beata Kempa z UM Bydgoszczy, Pani Agnieszka Laba i Pan Dariusz Matejski z UM Szczecin oraz Pan Pawe? Lisicki z Urz?du m. st. Warszawy.
Czytaj dalej...
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 8
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack