Pana ministra trzeba usadowi? przy ruchliwej drodze niech si? nas?ucha dowoli.
On chce wyko?czy? ludzi.