Zwracan si? do pa?stwa, bo mieszkam w Skrzynkach gdzie organizowane s? imprezy w namiocie ze sprz?tem nag?a?niaj?cym. Mieszkam obok ?ród?a dzwi?ku 7 m, a ha?asy s? w ka?dy weekend od rana do rana. Leczymy si? psychicznie , policj? wzywali?my 200 razy, sa rozprawy s?dowe, nikt nie ?pi, bo jest tak cisza, cisza i huk, znowu cz?owiek przy?nie i huk. Zrywa si? spocony, a Pani Dyrektor pisze mi , ?e ba...