Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 28 guests online
Strona domowa Kalendarium wydarze? Relacja z Oglnopolskiej Konferencji Szkoleniowej "Problem ha?asu w mie?cie" - 4 i 5 listopad 2010 r.
Od kilku lat g?o?no mwi si? o problemach ha?asu w aglomeracjach miejskich. Mimo, ?e przeciwdzia?anie ha?asowi jest jednym z priorytetw prawa unijnego i polskiego nie znajdujemy ?atwych i tanich sposobw jego redukcji. Beata Kempa, Urz?d Miasta Bydgoszczy.

Logo AbrysNie ustaj?c w poszukiwaniach nowych rozwi?za?, po raz kolejny firma ABRYS zorganizowa?a Oglnopolsk? Konferencj? Szkoleniow? Problem ha?asu w mie?cie.

Spotkanie wsp?organizowane z Urz?dem Miasta Szczecin odby?o si? w dniach 4-5 listopada 2010 r., w Szczecinie.
W tym roku zmieniona zosta?a formu?a konferencji, utworzona zosta?a rada programowa, w sk?ad ktrej weszli: Pani Beata Kempa z UM Bydgoszczy, Pani Agnieszka Laba i Pan Dariusz Matejski z UM Szczecin oraz Pan Pawe? Lisicki z Urz?du m. st. Warszawy.

Konferencja podobnie jak w zesz?ym roku cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem, o czym ?wiadczy?a wysoka frekwencja uczestnikw. W?rd blisko 120 osb bior?cych udzia? w spotkaniu reprezentowane by?y wydzia?y ochrony ?rodowiska urz?dw miejskich i urz?dw marsza?kowskich, wojewdzkie inspekcje ochrony ?rodowiska, regionalne dyrekcje ochrony ?rodowiska, zarz?dy drg miejskich, laboratoria akustyczne oraz firmy zajmuj?ce si? zagadnieniami dotycz?cymi przenikania ha?asu do ?rodowiska, a tak?e miejskie pracownie urbanistyczne.

Konferencja "Problem ha?asu w mie?cie" 2010Podczas spotkania zaprezentowano tematy z dziedzin nieustannie zaz?biaj?cych si? z problematyk? oddzia?ywania ha?asu na ?rodowisko, min.: planowania przestrzennego, sposobw ochrony przed ha?asem, monitoringu ?rodowiska oraz przygotowywania i aktualizacji map akustycznych, a tak?e programw ochrony przed ha?asem.

Referaty wszystkich sze?ciu sesji by?y doskona?ym wst?pem do gor?cych dyskusji, ktre stanowi?y bardzo wa?ny element konferencji. Zarwno na sali obrad, jak i w kuluarach poruszano sprawy zwi?zane z sukcesami i pomys?ami na nowe rozwi?zania w walce z ha?asem. Nie zapomniano rwnie? o problemach i pope?nianych b??dach, dzi?ki czemu by? mo?e w przysz?o?ci uda si? ich unikn??.

Dzi?ki aktywnemu udzia?owi wszystkich uczestnikw i zaanga?owaniu prelegentw mo?na niew?tpliwie uzna?, ?e konferencja by?a naszym wsplnym sukcesem.

Paulina Olborska
Komentarze (0)
Napisz komentarz
Your Contact Details:
Komentarz:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack