Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 11 guests online
Strona domowa Kalendarium wydarze? 25 kwietnia 2012 - 17. Mi?dzynarodowy Dzie? ?wiadomo?ci Zagro?enia Ha?asem
25 kwietnia 2012 - 17. Mi?dzynarodowy Dzie? ?wiadomo?ci Zagro?enia Ha?asem


Logo International Noise Awareness DayKoniec kwietnia to idealny moment by po raz kolejny przypomnie? wszystkim o tym, jak istotna jest dba?o?? o zmys? s?uchu zarwno swj, jak i innych ludzi. Ameryka?skie Centrum S?uchu i Komunikacji (Center for Hearing and Communication), wspierane przez organizacje spo?eczne i zawodowe oraz osoby prywatne na ca?ym ?wiecie, organizuje Mi?dzynarodowy Dzie? Walki z Ha?asem (International Noise Awareness Day). Tegoroczn?, 17 edycj? INAD zaplanowano na 25 kwietnia.

Wydarzenie to ma na celu rozpowszechnianie wiedzy i ?wiadomo?ci spo?ecze?stwa na temat zagro?e? zwi?zanych z nara?eniem na ha?as. Przes?anie tego dnia jest jasne i proste - Stop ha?asowi!

W tym dniu zwr? uwag? na to jak ogromny wp?yw ma ha?as na Twoje ?ycie. Setki bada? naukowych od lat ostrzegaj? o ryzyku, jakie niesie ze sob? d?ugotrwa?e nara?enie na ha?as lub d?wi?k o nadmiernym poziomie. Ha?as, zupe?nie jak inne czynniki stresuj?ce, wi??e si? z negatywnymi psychicznymi i psychologicznymi zmianami u osb nara?onych. Problemy zdrowotne dotycz? nie tylko doros?ych, wr?cz przeciwnie. Ryzyko urazw s?uchu w?rd dzieci jest du?o wi?ksze, szczeglnie w ?rodowisku miejskim. Od najm?odszych lat s? atakowane przez ha?as w swoich domach, szko?ach i na podwrkach. ?niwo zbiera popularno?? w?rd m?odzie?y przeno?nych odtwarzaczy i moda na g?o?ne s?uchanie muzyki.

Dzi?ki wzrostowi ?wiadomo?ci spo?ecznej, ha?as w ostatnich latach nie jest ju? tolerowany jako naturalna konsekwencja rozwoju przemys?u i post?puj?cej urbanizacji. Na ?wiecie ludzie coraz cz??ciej organizuj? si? by rozwi?zywa? problem ha?asu w swoich domach i w najbli?szym s?siedztwie.

Zamanifestuj swoje poparcie. Wejd? na stron? akcji na Facebooku i poprzyj j?. Pole? swoim znajomym!

Komentarze (0)
Napisz komentarz
Your Contact Details:
Komentarz:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack