Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 45 guests online
Strona domowa Kalendarium wydarze? 5-9 lipca 2009 - Kraków - The Sixteenth International Congress on Sound and Vibration - ICSV 16

ICSV 16W dniach od 5-9 lipca 2009 r. w Krakowie odb?dzie si? 16 Mi?dzynarodowy Kongres D?wi?ku i Wibracji

(The Sixteenth International Congress on Sound and Vibration - ICSV16).

Odb?dzie si? on pod auspicjami:

- Mi?dzynarodowego Instytutu Akustyki i Wibracji (International Institute of Acoustics and Vibration – IIAV)

- Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Akustyki

- Polskiego Towarzystwa Akustycznego

- Wydzia?u In?ynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie,

- Instytutu Automatyki Politechniki ?l?skiej w Gliwicach,

we wspó?pracy z

- Mi?dzynarodowym Zwi?zkiem Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (International Union of Theoretical and Applied Mechanics - IUTAM),

- Ameryka?skie Stowarzyszenie Mi?dzynarodowych In?ynierów Mechaniki (American Society of Mechanical Engineers International - ASME International)

- Organizacj? In?ynierów Mechaników (Institution of Mechanical Engineers - IMechE),

- Europejskim Stowarzyszeniem Akustyków (European Acoustics Association - EAA).

ICSV 16 odb?dzie si? pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego na terenie Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.


W trakcie Kongresu spodziewa? si? mo?na znakomitej liczby wybitnych prac teoretycznych i eksperymentalnych z zakresu akustyki, ha?asu i wibracji.

Planowane s? takie wydarzenia naukowe jak:

- spotkanie z Kolegium Redakcyjnym magazynu  Journal of Sound and Vibration,

- spotkanie z Kolegium Redakcyjnym magazynu International Journal of Acoustics and Vibration

- spotkanie z Kolegium Redakcyjnym magazynu Archives of Acoustics

- spotkanie z Kierownictwem, Rad? Dyrektorów i cz?onkami Mi?dzynarodowego Instytutu Akustyki i Wibracji (International Institute of Acoustics and Vibration – IIAV)

 

W czasie trwania Kongresu b?dzie mo?liwo?? zapoznania si? z najnowocze?niejszymi produktami firm bran?owych – teren wystawowy zlokalizowany b?dzie w pobli?u sal wyk?adowych.

 

Organizatorzy zapraszaj? wszystkie zainteresowane firmy do sponsoringu.

Wszelkie dane kontaktowe i formularze zg?oszeniowe dla firm dost?pne s? na stronie:

http://www.icsv16.org/index.php?va=viewpage&vaid=3

 

Rejestracja uczestników i op?aty za uczestnictwo znajduj? si? na stronie na stronie: http://www.icsv16.org/index.php?va=viewpage&vaid=13

 

Przewodnicz?cy Lokalnego Komitetu Organizacyjnego ICSV 16

Marek Pawelczyk
Vice-Prezydent Mi?dzynarodowego Instytutu Akustyki i Wibracji - IIAV

Vice-Dyrektor Instytutu Automatyki Politechniki ?l?skiej

Ul. Akademicka 16,

44-101 Gliwice

Tel: (+48) 32 237 23 98, Fax: (+48) 32 237 21 27

 

Tematyka Kongresu obejmie kilkadziesi?t usystematyzowanych bloków tematycznych. Prowadzone b?d? przez znakomitych naukowców ?wiatowej s?awy.

Opisy bloków i sylwetki prowadz?cych znale?? mo?na na stronie Kongresu w sekcji Scientific Programme:

http://www.icsv16.org/index.php?va=viewpage&vaid=11


Komentarze (0)
Napisz komentarz
Your Contact Details:
Komentarz:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack