Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 47 guests online
Strona domowa Kalendarium wydarze? 10 i 11.09.2009 - IV Seminarium "Wibroszyn-2009"
10 i 11.09.2009 - IV Seminarium "Wibroszyn-2009"

Poci?g

Instytut Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej zaprasza do udzia?u w IV Seminarium Wp?yw ha?asu i drga? wywo?anych eksploatacj? transportu szynowego na budynki i ludzi w budynkach diagnostyka i zapobieganie Wibroszyn-2009, ktre odb?dzie si? w Krakowie w dniach 10 i 11.09.2009 r.

 

Uwzgl?dniaj?c du?e zainteresowanie ?rodowisk zwi?zanych z inwestycjami i z eksploatacj? transportu szynowego oraz pozytywne opinie uczestnikw pierwszych edycji Seminarium w latach 2006, 2007 i 2008, organizujemy kolejn? uaktualnion? jego edycj?.

Seminarium adresowane jest do osb, ktre zajmuj? si?:

- zarz?dzaniem transportem szynowym,

- projektowaniem, budow? i eksploatacj? tras kolejowych, tramwajowych i metra,

- ochron? ?rodowiska w terenie zabudowanym.

Celem seminarium jest przybli?enie s?uchaczom aktualnych zagadnie? dotycz?cych:
- prawnych i technicznych aspektw ochrony ?rodowiska przed ha?asem i drganiami, z uwzgl?dnieniem procedur stosowanych w przypadku projektowania i realizacji inwestycji w zakresie transportu szynowego,

- metod pomiarw i diagnostyki ha?asu i drga?,

- czynnikw wp?ywaj?cych na poziom ha?asu i drga?,

- sposobw ochrony budynkw i ludzi w budynkach przed nadmiernym oddzia?ywaniem ha?asu i drga?, w tym projektowania nowoczesnych nawierzchni szynowych z zastosowaniem rozwi?za? wibroizolacyjnych.

Podczas seminarium przewidziane s? tak?e prezentacje firm oferuj?cych nowoczesne rozwi?zania techniczne.

Przedstawienie w przyst?pny sposb powy?szych zagadnie? ma umo?liwi? s?uchaczom praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy: u?wiadomienie skali i znaczenia rozwa?anych wp?yww oraz konieczno?ci stosowania odpowiednich procedur i rozwi?za? konstrukcyjnych, ocen? mo?liwo?ci przeciwdzia?ania tym wp?ywom, formu?owanie wymaga? (w tym przetargowych) w stosunku do opracowa? specjalistycznych, wreszcie podejmowanie decyzji formalnych w przypadkach wyst?pienia rozwa?anych oddzia?ywa?.

Przewodnicz?cy Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. in?. Krzysztof Stypu?a, prof. PK

Koszt uczestnictwa - 793 z? brutto (w tym 22% VAT) i obejmuje koszty organizacyjne oraz materia?y seminarium.
Kwota ta nie zawiera kosztw delegacji i noclegw (noclegi rezerwuj? uczestnicy we w?asnym zakresie).
Wp?aty nale?y dokona? do dnia 15.07.09 na konto:
11 1060 0076 0000 3210 0013 7340
z podaniem tytu?u wp?aty: L-4. Wibroszyn-2009

Zg?oszenie udzia?u w seminarium
prosimy kierowa? do dnia 15 lipca 2009 r. na adres:

Politechnika Krakowska
Instytut Mechaniki Budowli
ul. Warszawska 24
31-155 Krakw
z dopiskiem L-4. Wibroszyn-2009

Informacje na stronie: http://limba.wil.pk.edu.pl/~bibl4/
tel./fax (012) 628-20-51,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Obrady odbywa? si? b?d? w kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24.
Rejestracja uczestnikw w budynku Wydzia?u In?ynierii L?dowej w sali 311 na III pi?trze w dniu 10.09.09 od godz. 10-tej.
Pocz?tek obrad w Sali Senackiej o godz. 11-tej.
Przewidywane zako?czenie Seminarium w dniu 11.09.09 ok. godz. 16-tej.

Komentarze (0)
Napisz komentarz
Your Contact Details:
Komentarz:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack